Tuesday , April 16 2024

40+ Swedish to English Most Beautiful Love Quotes and Phrases

Page Content : Swedish Love Quotes with English Translation, Swedish love messages, Swedish to English love quotes, Swedish quotes in English, Swedish Love quotes, Swedish quotes about love, famous Swedish love quotes

Hi everyone. We have collected 40+ Swedish to English Most Beautiful Love Quotes and Phrases. You can also find Swedish Love Quotes with English Translation, Swedish love messages, Swedish to English love quotes, Swedish quotes in English, Swedish Love quotes , Swedish quotes about love, famous Swedish love quotes

Feel free to share these Swedish to English Most Beautiful Love Quotes and Phrases on the social platform such as Facebook, Instagram and Twitter. Thank you.

40+ Swedish to English Most Beautiful Love Quotes and Phrases

Swedish Love Quotes with English Translation

“Kärlek börjar med ett leende, växer med en kyss och slutar med en tår.”

“Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.”

-Augustine of Hippo

“Du vet att du är kär när man inte kan somna eftersom verkligheten är äntligen bättre än dina drömmar.”

“You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.”

-Dr. Seuss

“Kärleken består av en enda själ lever två kroppar.”

” Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.”

-Aristotle

“Vi accepterar den kärlek vi tror vi förtjänar.”

“We accept the love we think we deserve.”

-Stephen Chbosky

“Av kärlekens beröring blir var och en poet.”

“At the touch of love everyone becomes a poet.”

-Plato

“Ordspråk som liknar Kärleken är den starkaste av alla lidelser därför att den samtidigt angriper huvudet, hjärtat och sinnena.”

“Love is of all passions the strongest, for it attacks simultaneously the head, the heart and the senses.”

-Lao Tzu

“I drömmar och kärlek det finns inga omöjligheter.”

“In dreams and in love, there are no impossibilities.”

-Janos Arany

“Det finns alltid viss galenskap i kärlek. Men det finns även viss reson i galenskap.”

“There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.”

-Friedrich Nietzsche

“Din uppgift är inte att söka efter kärlek, utan bara att söka och finna alla hinder inom dig själv som du har byggt upp mot den.”

“Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”

-Rumi

“Ett ord frigör oss av all vikt och smärta i livet. Det ordet är kärlek.”

“One word frees us of all the weight and pain in life. That word is love.”

-Sophocles

Swedish love messages

“När kärleken blir äldre blir våra hjärtan mogna och vår kärlek blir som kol, djupbrinnande och otänkbar.”

“As love grows older, our hearts mature and our love becomes as coals, deep-burning and unquenchable.”

-Bruce Lee

“Att vara djupt älskad av någon ger dig styrka, medan att älska någon djupt ger dig mod.”

“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.”

-Lao Tzu

“Kärleken är en duk av mönster inredda av naturen och broderade av fantasi.”

“Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination.”

-Voltaire

“Sanningen är att alla kommer såra dig. Du måste bara hitta dem som är värda att lida för.”

“The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for.”

-Bob Marley

“Där det finns kärlek finns det liv.”

“Where there is love there is life.”

-Mahatma Gandhi

“Ett kärleksfullt hjärta är den sannaste visdomen.”

“A loving heart is the truest wisdom.”

-Charles Dickens

“Kärlek är det enda rena och tillfredsställande svaret på problemet med mänsklig existens.”

“Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.”

-Erich Fromm

“Det är ingen brist på kärlek, men en brist på vänskap som gör olyckliga äktenskap.”

“It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.”

-Friedrich Nietzsche

“Allt du behöver är kärlek.”

“All you need is love.”

-Charles M. Schulz

“Kärlek består inte av att titta på varandra, utan att titta utåt tillsammans i samma riktning.2

“To love is not to look at one another, it is to look, together, in the same direction.”

-Antoine de St-Exupéry

Swedish to English love quotes

“Kärlek är själens skönhet.”

“Love is the beauty of the soul.”

-Saint Augustine

“Kärlek är det tillståndet när en annan persons lycka är avgörande för din egen.”

“Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.”

-Robert A. Heinlein

“Stäng aldrig dina läppar till dem som du redan har öppnat ditt hjärta.”

“Never close your lips to those whom you have already opened your heart.”

-Charles Dickens

“Ett liv utan kärlek är som ett träd utan blommor eller frukt.”

“Life without love is like a tree without blossoms or fruit.”

-Khalil Gibran

“Kärlek är en rök, och är gjord med suckens rök.”

“Love is a smoke made with the fume of sighs.”

-William Shakespeare

“Vi slösar tid på att leta efter den perfekta älskare, istället för att skapa den perfekta älskare.2

“We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.”

-Tom Robbins

“Kärlek består i detta, att två ensamheter skyddar och berör och hälsar varandra.”

“Love consists in this, that two solitudes protect and touch and greet each other.”

-Rainer Maria Rilke

“Kärleken är som vinden man kan inte se den men man kan känna den.”

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.”

-Nicholas Sparks

“När jag såg dig blev jag förälskad, och du log för du visste.”

“When I saw you, I fell in love and you smiled because you knew.”

-William Shakespeare

“Håll kärlek i ditt hjärta. Ett liv utan det är som en sollös trädgård när blommorna är döda.”

“Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.”

-Oscar Wilde

Swedish love quotes in English

“Älskar aldrig någon som behandlar dig som om du var normal och vanlig.”

“Never love anyone who treats you like you’re ordinary.”

-Oscar Wilde

“Välj ett jobb du älskar och du kommer aldrig att behöva arbeta en dag i hela ditt liv.”

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.

-Confucius

“Motsatsen till kärlek är inte hat, det är likgiltighet.”

“The opposite of love is not hate. It is indifference.”

-Elie Wiesel

“Livet är en blomma vars kärlek är honung.”

“Life is a flower whose love is the honey.”

-Victor Hugo

“Kärlek är en allvarlig mentalsjukdom.”

“Love is a serious mental disease.”

-Plato

“Så, jag älskar dig eftersom hela universum samverkade för att hjälpa mig att hitta dig.”

“So, I love you because the entire universe conspired to help me find you.”

– Paulo Coelho

“Det finns bara en lycka i detta livet, att älska och att bli älskad.”

“There is only one happiness in this life, to love and be loved.”

-George Sand

“Att älska sig själv är början på en livslång romans.”

“To love oneself is the beginning of a lifelong romance.”

-Oscar Wilde

“Kärlek är som krig: enkelt att påbörja men väldigt svårt att stoppa.”

“Love is like war: easy to begin but very hard to stop.”

-Henry Louis Mencken

“En blomma kan inte blomstra utan solsken, och man kan inte leva utan kärlek.”

“A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.”

-Max Muller

Swedish Love quotes

Further Reading:

60+ Swedish To English Most Inspiring Famous Quotes of All Time

One comment

  1. Pingback: Oscar