Tuesday , July 16 2024

60+ Swedish To English Most Inspiring Famous Quotes of All Time

Page Content : Swedish Quotes With English Translation, Swedish proverbs quotes, most famous Swedish sayings, Swedish to English saying, Swedish to English quotes about family, Swedish to English quotes about friendship, Swedish to English quotes about life

Hi everyone. We have collected 60+ Swedish To English Most Inspiring Famous Quotes of All Time. You can also find Swedish Quotes With English Translation, Swedish proverbs quotes, most famous Swedish sayings, Swedish to English saying, Swedish to English quotes about family, Swedish to English quotes about friendship, Swedish to English quotes about life
Feel free to share these Swedish To English Most Inspiring Famous Quotes on the social platform such as Facebook, Instagram and Twitter. Thank you.

60+ Swedish To English Most Inspiring Famous Quotes of All Time

Swedish Quotes With English Translation

“En man vill alltid vara en kvinnas första kärlek – en kvinna vill alltid vara en mans sista äventyr.”

“Men always want to be a woman’s first love – women like to be a man’s last romance.”

-Oscar Wilde

“Älska alla, lita på några få, handla inte fel mot någon.”

“Love all, trust a few, do wrong to none.”

-William Shakespeare

“De som vet hur man tänker behöver inga lärare.”

“Those who know how to think need no teachers.”

-Mahatma Gandhi

“Jag kan summera allting jag lärt mig om livet på tre ord: det går vidare.”

“In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.”

-Robert Frost

“Förlåt alltid dina fiender; ingenting frustrerar dem lika mycket.”

“Always forgive your enemies. Nothing annoys them so much.”

-Oscar Wilde

“Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst.”

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”

-Albert Einstein

“Ett rum utan böcker är som en kropp utan en själ.”

“A room without books is like a body without a soul.”

-Marcus Tullius Cicero

“Du lever bara en gång, men om du gör rätt, är en gång tillräckligt.”

“You only live once, but if you do it right, once is enough.”

-Mae West

“Utan musik skulle mitt liv vara ett misstag.”

“Without music, life would be a mistake.”

-Friedrich Nietzsche

“Var förändringen du vill se i världen.”

“Be the change you wish to see in the world.”

-Mahatma Gandhi

most famous Swedish sayings

“Två saker är oändliga: universum och människors ignorans; och jag är inte säker på det förstnämnda.”

“Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.”

-Albert Einstein

“En lärd dumdom är dummare än en okunnig dumbom.”

“A learned fool is more a fool than an ignorant fool.”

-J.B.Moliere

“Jag tycker verkligen att TV är väldigt allmänbildande. Så fort den slås på går jag in i biblioteket och läser en god bok.”

“I must say I find television very educational. The minute somebody turns it on, I go to the library and read a good book.”

-Groucho Marx

“De äldre tror på allting, medelålders personer misstänker allting, de unga vet allting.”

“The old believe everything; the middle-aged suspect everything; the young know everything.”

-Oscar Wilde

“Imitation är självmord.”

“Imitation is suicide.”

-R.W. Emerson

“Den man som inte ha någon fantasi har inga vngar.”

“The man who has no imagination has no wings.”

-Muhammad Ali

“Ta inte livet för allvarligt. Du kommer aldrig komma ut levande.”

“Do not take life too seriously. You will never get out of it alive.”

-Elbert Hubbard

“Ordet ‘lycka’ skulle förlora sin mening om det inte balanserades av sorg.”

“The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness.”

-Carl Gustav Jung

“De bästa och mest vackra ting i världen kan inte se eller kännas vid – de måste kännas med hjärtat.”

“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.”

-Helen Keller

“Jag kan inte ändra vindens riktning, men jag kan justera mina segel så att de alltid når min destination.”

“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.”

-Jimmy Dean

Swedish to English love quotes

“Försök vara en regnbåge i någons moln.”

“Try to be a rainbow in someone else’s cloud.”

-Maya Angelou

“Vänd ditt ansikte mot solen och du kommer inte se någon skugga.”

“Keep your face to the sun and you will never see the shadows.”

-Hellen Keller

“Lev som om du skulle dö imorgon, lär dig som om du skulle leva för evigt.”

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”

-Mahatma Gandhi

“En dag utan ett leende är en förlorad dag.”

“A day without a smile is a lost day.”

-Charlie Chaplin

“Det som inte dödar oss gör oss starkare.”

“That which does not kill us makes us stronger.”

-Friedrich Nietzsche

“Ett litet steg för människan, men ett jättesprång för mänskligheten.”

“That’s one small step for man, one giant leap for mankind.”

-Neil Alden Armstrong

“Ingen är född att hata en annan person på grund av färgen på hans hud, eller hans bakgrund eller religion. Folk måste lära sig att hata och om de kan lära sig att hata, kan de lära sig att älska, för kärleken kommer mer naturligt för det mänskliga hjärtat än dess motsats.”

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.”

-Nelson Mandela

“Om du älskar någon, låt dem gå. Om de återvänder, var de alltid dina. Om de inte gör det, var de aldrig.”

“If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. If they don’t, they never were.”

-Kahlil Gibran

“Jag har ingen speciell talang, jag är bara passionellt nyfiken.”

“I have no special talent. I am only passionately curious.”

-Albert Einstein

“Intelligens är förmågan att anpassa sig till förändring.”

“Intelligence is the ability to adapt to change.”

-Stephen Hawking

Swedish to English saying

“Tid är mer värdefullt än pengar. Du kan skaffa mer pengar, men du kan inte skaffa mer tid.”

“Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time.”

-Jim Rohn

“Livet är det som händer medan du gör upp andra planer.”

“Life is what happens while you are busy making other plans.”

-John Lennon

“Kärlek är som en blomma, ge den tid och den kommer växa.”

“Love is like a flower, give it time and it will grow.”

-John Lennon

“Frihet börjar när okunskap slutar.”

“Freedom begins where ignorance ends.”

-Victor Hugo

“Ärlighet är det första kapitlet i visdomens bok.”

“Honesty is the first chapter in the book of wisdom.”

-Thomas Jefferson

“Det verkar alltid vara omöjligt tills det är gjort.”

“It always seems impossible until it’s done.”

-Nelson Mandela

“Du kan aldrig korsa havet tills du har modet att förlora sikte på stranden.”

“You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.”

-Christopher Columbus

“Glöm inte att älska dig själv.”

“Do not forget to love yourself.”

-Soren Kierkegaard

“Vision är konsten att se vad som är osynlig för andra.”

“Vision is the art of seeing what is invisible to others.”

-Jonathan Swift

“Njut av de små sakerna i livet…för en dag kommer du att se tillbaka och inse att de var de stora sakerna.”

“Enjoy the little things in life, because one day you will look back and realize they were the big things.”

-Kurt Vonnegut

Swedish insparing quotes in English

“Alla dör men inte alla lever.”

“Everybody dies but not everybody lives.”

-William Wallace

“Fred börjar med ett leende.”

“Peace begins with a smile.”

-Mother Teresa

“Ingenting är permanent i de onda världen, inte ens våra bekymmer.”

“Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.”

-Charlie Chaplin

“Kanske den här världen är en annan planets helvete.”

“Maybe this world is another planet’s hell.”

-Aldous Huxley

“Någon sitter i dag i skuggan eftersom någon annan planterade ett träd för länge sedan.”

“Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.”

-Warren Buffett

“Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste du fortsätta framåt.”

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

-Albert Einstein

“Vissa människor känner regnet, andra blir bara blöta.”

“Some people feel the rain. Others just get wet.”

-Bob Marley

“Sanningen är att alla kommer såra dig. Du måste bara hitta dem som är värda att lida för.”

“The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for.”

-Bob Marley

“De svaga kan aldrig förlåta. Förlåtelse är den starkas attribut.”

“The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.”

-Mahatma Gandhi

“Om du är modig att säga adjö, kommer livet att belöna dig med en ny hej.”

“If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello.”

-Paulo Coelho

Swedish to English quotes about family

“Din bästa lärare är din sista misstag.”

“Your best teacher is your last mistake.”

-Ralph Nader

“Ett leende är det kortaste avståndet mellan två människor.”

“The shortest distance between two people is a smile.”

-Victor Borge

“Vänlighet är ett språk som de döva kan höra och de blinda kan se.”

“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.”

-Mark Twain

“Om du följer alla regler saknar du allt roligt.”

“If you obey all of the rules, you miss all of the fun.”

-Katharine Hepburn

“Alla våra drömmar kan bli sanna, om vi har modet att driva dem.”

“All our dreams can come true; if we have the courage to pursue them.”

-Walt Disney

“Det är bättre att misslyckas i originalitet än att lyckas i imitation.”

“It is better to fail in originality, than to succeed in imitation.”

-Herman Melville

“Den saddaste aspekten av livet just nu är att vetenskapen samlar kunskap snabbare än samhället samlar visdom.”

“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.”

-Isaac Asimov

“Det outforskade livet är inte värt att leva.”

“The unexamined life is not worth living.”

-Socrates

“Vänd dina sår till visdom.”

“Turn your wounds into wisdom.”

-Oprah Winfrey

“Ibland är tystnad det bästa svaret.”

“Sometimes silence is best answer!”

-Dalai Lama

Further Reading:

40+ Swedish to English Most Beautiful Love Quotes and Phrases