Wednesday , June 19 2024

93+ Turkish To English Most Inspiring Famous Quotes of All Time

Page Content : Inspiring Turkish Quotes With English Translation,  Turkish quotes about success, Turkish proverbs quotes, most famous Turkish sayings, Turkish to English saying, Turkish to English quotes about family, Turkish to English quotes about friendship, Turkish to English quotes about life, short Turkish quotes with English translation, Turkish sad quotes

Hi everyone. We have collected 93+ Turkish To English Most Inspiring Famous Quotes of All Time. You can also find Inspiring Turkish Quotes With English Translation,  Turkish quotes about success, Turkish proverbs quotes, most famous Turkish sayings, Turkish to English saying, Turkish to English quotes about family, Turkish to English quotes about friendship, Turkish to English quotes about life, short Turkish quotes with English translation, Turkish sad quotes.

Feel free to share these Turkish To English Most Inspiring Famous Quotes on the social platform such as Facebook, Instagram and Twitter. Thank you.

93+ Turkish To English Most Inspiring Famous Quotes of All Time

Inspiring Turkish Quotes With English TranslationInspiring Turkish Quotes With English Translation

“If people are trying to bring you down, it only means that you are above them.”

“Eğer insanlar sizi aşağı çekmeye çalışıyorlarsa bunun tek bir anlamı vardır; Siz zaten onların üstündesiniz.”

-Unknown

“Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.”

“Hiç kimse geçmişe gidip yeni bir başlangıç yapamaz. Ancak herkes bugün başlayıp yepyeni bir son yaratabilir.”

-Maria Robinson

“The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.”

“Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olmasıdır.”

-Charles Bukowski

“Whatever else is unsure in this stinking dunghill of a world a mother’s love is not.”

“Dünya denilen su kokuşmuş çöplükte herşeyden şüphe edebiliriz. Bir Anne’nin sevgisi hariç.”

-James Joyce

“If you are born poor it’s not your mistake, but if you die poor it’s your mistake.”

“Eğer fakir olarak doğduysanız, bu sizin hatanız değildir. Fakat fakir olarak ölürseniz, bu sizin hatanızdır.”

-Bill Gates

“Life is like a coin. You can spend it any way you wish, but you only spend it once.”

“Yaşam para gibidir: Dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz, ama yalnızca bir kez.”

-Lillian Dickson

“It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.”

“Sadece kalbinle gerçekten görebilirsin; esas olan göze görünmez.”

-Antoine de Saint-Exupery

“A great future doesn’t require a great past.”

“Muhteşem bir geleceğinizin olması için, muhteşem bir geçmişinizin olmasına gerek yok.”

-William Chapman

“Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.”

“Hayatı ilginç yapan zorluklardır. Anlamlı kılan ise zorlukların üstesinden gelmek.”

-Unknown

“To make a different in someone’s life you don’t have to be brilliant, rich, handsome, beautiful or perfect. You just have to care.”

“Birisinin hayatına dokunmak için zeki,zengin,yakışıklı, güzel ya da mükemmel olmanıza gerek yok. Önemseyin yeter.”

-Mandy Hale

“If you want to go big, stop thinking small.”

“Eğer büyümek istiyorsan, küçük düşünmekten vazgeç.”

-Unknown

“No medicine cures what happiness cannot.”

“Mutluluğun iyileştiremediği hastalığı hiç bir ilaç iyileştiremez.”

-Gabriel García Márquez

“If you are still talking about what you did yesterday, you haven’t done much today.”

“Hala dünden söz ediyorsanız, bugün pek birşey yapmamışsınızdır.”

-Unknown

“Without music, life would be a mistake.”

“Müziksiz hayat bir hata olurdu.”

-Friedrich Nietzsche

“Ability may get you to the top, but it takes character to keep you there.”

“Yetenek sizi zirveye taşıyabilir ancak zirvede kalabilmek için sağlam bir karakter gerekir.”

-John Wooden

short Turkish quotes with English translation

“You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.”

“Sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz.”

-Christopher Columbus

“Sometimes all you need is a hug from the right person and all your stress will melt away.”

“Bazen ihtiyacınız olan tek şey, doğru insanın size sarılmasıdır ve tüm stresiniz uçup gider.”

-Unknown

“Enjoy the little things in life, because one day you will look back and realize they were the big things.”

“Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz.”

-Kurt Vonnegut

“Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future.”

“Geçmişinin esiri olmayı bırak. Geleceğinin mimarı ol.”

-Robin S. Sharma

“Wealth is the slave of wise man. The master of a fool.”

“Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.”

-Seneca the Younger

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

“Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.”

-Nelson Mandela

“You can’t have a better tomorrow if you are thinking about yesterday all the time.”

“Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın.”

-Charles F. Kettering

“The best view comes after the hardest climb.”

“En iyi manzara, en zor tırmanışın ardından gelir.”

-Unknown

“A person starts dying when they stop dreaming.”

“Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.”

-Brian Williams

“They can kill the dreamer, but they can never kill the dream.”

“Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.”

-Martin Luther King, Jr.

“Being a candle is not easy; in order to give light, one must first burn.”

“Mum olmak kolay değildir, ışık saçmak için önce yanmak gerekir.”

-Rumi

“There are no shortcuts to any place worth going.”

“Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur.”

-Helen Keller

“Age doesn’t always bring wisdom. Sometimes age comes alone.”

“Yaşlanmak her zaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tekbaşına çıkageliyor.”

-Garrison Keillor

“Every man dies. Not every man really lives.”

“Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz.”

-William Wallace

“We are all broken. That’s how the light gets in.”

“Hepimizde biraz kırıklıklar vardır. Zaten ışıklar bu kırıklardan süzülür içimize.”

-Ernest Hemingway

Most famous Turkish sayings

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.”

“Zamanınız kısıtlı bu yüzden başkasının hayatını yaşamakla onu boşa harcamayın.”

-Steve Jobs

“In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.”

“Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim : hayat devam ediyor.”

-Robert Frost

“Happiness is a journey, not a destination.”

“Mutluluk bir yolculuktur, bir varış noktası değil.”

-Roy M. Goodman

“Peace begins with a smile.”

“Huzur bir gulumsemeyle baslar.”

-Mother Teresa

“Imagination is more important than knowledge.”

“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.”

-Albert Einstein

“He who does not understand your silence will probably not understand your words.”

“Senin sessizliğini anlamayan biri, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz.”

-Elbert Hubbard

“Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.”

“Şu zalim dünyada hiçbir şey kalıcı değildir; dertlerimiz bile.”

-Charlie Chaplin

“If you want to fly on the sky, you need to leave the earth. If you want to move forward, you need to let go the pass that drags you down.”

“Bulutların üzerinde uçmak istiyorsan, yeryüzünü bırakmalısın. Eğer ilerlemek istiyorsan, seni aşağıya çeken geçmişini bırakmalısın.”

-Amit Ray

“İnsanity is doing the same thing over and over again but expecting different results.”

“Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.”

-Albert Einstein

“You become responsible, forever, for what you have tamed.”

“Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden.”

-Antoine de Saint-Exupéry

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do, so throw off the bowlines, sail away from safe harbour, catch the trade winds in your sails. Explore, Dream, Discover.”

“Bundan yirmi yıl sonra yapmadıklarınız için yaptıklarınızdan daha çok hayal kırıklığı yaşayacaksınız, bu yüzden halatlarınızı bir kenara atın, güvenli limandan uzaklara açılın, yelkenlerinizle rüzgarı yakalayın. Keşfedin, hayal edin, bulun.”

-Mark Twain

“Where flowers bloom, so does hope.”

“Çiçeklerin açtığı yerde umutlar da canlanır.”

-Lady Bird Johnson

“You’ve gotta dance like there’s nobody watching, Love like you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth.”

“Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et, Hiç incinmemiş gibi sev, Hiç kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle, Dünya cennetmiş gibi yaşa.”

-William W.purkey

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

“Herkes dahidir.Ama eğer bir balığı ağaca tırmanma becerisi ile yargılarsanız tüm yaşamını aptal olduğuna inanarak geçirir.”

-Albert Einstein

“You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming.”

“Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz.”

-Pablo Neruda

Turkish to English quotes

“Sometimes things that hurt you most, teach you the greatest lessons of life.”

“Bazen canınızı en çok acıtan şeyler, size hayatın en önemli derslerini öğretirler.”

-Simi Ngr

“The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for.”

“Gerçek şu ki, herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey, acı çekmeye değer birini bulmak.”

-Bob Marley

“When Small men begin to cast big shadows, it means that the sun is about to set.”

“Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, orada güneş batıyor demektir.”

-Lin Yutang

“Maybe this world is another planet’s hell.”

“Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir.”

-Aldous Huxley

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”

“Durmadığınız sürece ne kadar yavaş gittiğinizin bir önemi yoktur.”

-Confucius

“Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.”

“Birileri bugün gölgede oturuyorsa, uzun zaman önce birileri ağaç diktiği içindir.”

-Warren Buffett

“If you spend your whole life waiting for the storm, you’ll never enjoy the sunshine.”

“Eğer bütün hayatınızı fırtınayı bekleyerek geçirirseniz , asla güneşin keyfini çıkaramazsınız.”

 -Morris West

“The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.”

“Bir annenin kalbi, her zaman merhamet bulacağınız derin bir uçurumdur.”

-Honoré de Balzac

“Some people feel the rain, others just get wet.”

“Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır.”

-Bob Marley

“I drank to drown my sorrows, but the damned things learned how to swim.”

“Kederlerimi boğmak için içtim, ancak lanet olası şeyler yüzmeyi öğrendi.”

-Frida Kahlo

“You task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.”

“Senin görevin aşkı aramak değil; Ancak onunla aranda kurduğun engelleri aramak ve bulmaktır.”

-Rumi

“Silence is golden when you can’t think of a good answer.”

“Aklınıza iyi bir cevap gelmiyorsa, sessizlik altın değerindedir.”

-Muhammad Ali

“You are not wealthy until you have something money cannot buy.”

“Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip olana kadar zengin sayılmazsınız.”

-Garth Brooks

“Intelligent people tend to have fewer friends than the average person. The smarter you are, the more selective you become.”

“Zeki insanlar, ortalama bir insanın sahip olduğundan daha az arkadaşa sahip olma eğilimindedirler. Ne kadar zeki olursanız, o kadar seçici olursunuz.”

-Nikola Tesla

“Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”

“Hep denedin, hep yenildin. Mühim değil. Tekrar dene, tekrar yenil. Daha iyi yenil.”

-Samuel Beckett

Turkish to English quotes about friendship

“Smile like you’ve never cried, fight like you’ve never lost, love like you’ve never been hurt, and live like you’ll die tomorrow.”

“Hiç ağlamamış gibi gülümse, hiç kaybetmemiş gibi savaş, hiç incinmemiş gibi sev, ve yarın ölecekmiş gibi yaşa.”

-Unknown

“Happiness is holding someone in your arms and knowing you hold the whole world.”

“Mutluluk, birini kollarınızın arasında tutmak ve bütün dünyayı tuttuğunuzu bilmektir.”

-Orhan Pamuk

“The longest distance is between two minds that don’t understand each other.”

“En uzak mesafe, birbirini anlamayan iki kafa arasındaki mesafedir.”

-Can Yücel

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

“Hayat bisiklete binmek gibidir; dengede durabilmek için sürekli ilerlemeniz gerekir.”

-Albert Einstein

“The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.”

“Güçsüzler asla affedemez. Affetmek, güçlülerin özelliğidir.”

-Mahatma Gandhi

“I love everything that’s old. Old friends, old times, old manners, old books, old wine.”

“Her şeyin eskisini severim. Eski dostlar, eski zamanlar, eski terbiye, eski kitaplar, eski şarap.”

-Oliver Goldsmith

“Beautiful days do not come to you. You must walk towards them.”

“Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin.”

-Rumi

“If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello.”

“Elveda diyecek kadar cesursanız hayat sizi yeni bir Merhaba ile ödüllendirecektir.”

-Paulo Coelho

“Always tell the truth. That way, you don’t have to remember what you said.”

“Daima doğruyu söyleyin. Böylelikle ne dediğinizi hatırlamak zorunda kalmazsınız.”

-Mark Twain

“People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

“İnsanlar ne söylediğinizi unuturlar, ne yaptığınızı da unuturlar. Fakat nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar.”

-Maya Angelou

“Your best teacher is your last mistake.”

“En iyi öğretmeniniz, en son hatanızdır.”

Ralph Nader

“Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path.”

“Her fırtına hayatınızı bozmak için gelmez. Bazıları da yolunu temizlemek için gelir.”

-Unknown

“A negative mind will never give you a positive life.”

“Negatif bir zihin size asla pozitif bir hayat sunmaz.”

-Ziad K. Abdelnour

“If you don’t like something, change it; if you can’t change it, change the way you think about it.”

“Birşeyden hoşlanmıyorsan, onu değiştir; değiştiremiyorsan da, ona bakış açını değiştir.”

-Mary Engelbreit

“Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.”

“Gözlerini yıldızlardan, ayaklarını yerden ayırma.”

-Theodore Roosevelt

Turkish to English quotes about family

“Laughter is the shortest distance between two people.”

“İki insan arasındaki en kısa mesafe gülümsemedir.”

-Victor Borge

“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.”

“Nezaket, sağırların duyabildiği, körlerin de görebildiği bir dildir.”

-Mark Twain

“Being Honest may not get you many friends but it’ll always get you to the right ones.”

“Dürüst olmak belki size çok sayıda arkadaş kazandırmaz; ama sizi daima en doğru arkadaşlara götürür.”

-John Lennon

“If someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, say yes – then learn how to do it later.”

“Eğer birisi size harikulade bir fırsat sunuyorsa ve siz bunu nasıl yapacağınızdan emin değilseniz mutlaka Evet deyin. Ardından, bu işi nasıl yapacağınızı öğrenirsiniz.”

Richard Branson

“I walk slowly, but I never walk backward.”

“Yavaş yürürüm ama asla geriye gitmem.”

-Abraham Lincoln

“It is better to fail in originality than to succeed in imitation.”

“Başarılı bir taklit olmaktansa, başarısız fakat özgün olmak en iyisi.”

-Herman Melville

“If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail.”

“Sahip olduğunuz tek alet bir çekiç ise, hertürlü sorunu çivi niteliğinde görmek eğiliminde olursunuz.”

-Abraham Maslow

“The surest way to remain poor is to be an honest man.”

“Fakir kalmanın en sağlam yolu, dürüst bir adam olmaktır.”

-Napoleon Bonaparte

“There are stars in your dark side brighter than the sun.”

“Karanlık tarafınızda, güneşten daha parlak yıldızlar var.”

-Andrea Gibson

“Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.”

“Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.”

-Eleanor Roosevelt

“If you obey all the rules, you miss all the fun.”

“Tüm kurallara uyarsanız, tüm eğlenceyi kaçırırsınız.”

-Katharine Hepburn

“It’s better to walk alone than to be with a crowd going in the wrong direction.”

“Tek başına yürümek, yanlış yöne giden bir kalabalıkla olmaktan daha iyidir.”

-Diane Grant

“The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.”

“Hayattaki en büyük zevk, insanların sana yapamazsın dediği şeyleri yapmaktır.”

-Walter Bagehot

“No one forgets the truth; they just get better at lying.”

“İnsanlar gerçeği asla unutmaz; sadece yalan söylemekte ustalaşır.”

-Richard Yates

“Try to be a rainbow in someone’s cloud.”

“Birilerinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalış.”

Maya Angelou

“Do something worth remembering.”

“Hatırlanmaya değer şeyler yapın.”

-Elvis Presley

“Tolerance and compassion are qualities of fearless people.”

“Hoşgörü ve merhamet korkusuz insanların vasıflarıdır.”

-Paulo Coelho

“A dog is the only thing on earth that loves you more than you love yourself.”

“Bir köpek, yeryüzünde sizin kendinizi sevdiğinizden daha çok seven tek şeydir.”

-Josh Billings

Further Reading:

One comment

  1. My partner and I absolutely love your blog. We love to learn some Turkish phrases! Keep up good work…